دکتر عباس عبدالرحمانی فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی توانبخشی بالینی از دانشگاه اُساکا ژاپن در سال ۲۰۱۸ و فلو سازمان یونه یاما ژاپن

در سال ۱۳۷۹ مقطع کارشناسی کاردرمانی را در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران به پایان رسانید و بعد از ده سال فعالیت باليني در کلینیک کاردرمانی با مجوز سازمان نظام پزشکی استان تهران از سال ۱۳۸۹ با پذیرش در دانشگاه ٱساکا ژاپن بعنوان دانشجوی تحقیقاتی و در ۱۳۹۱ بعنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی در حیطه توانبخشی بیماران نورولوژیک فارغ‌التحصیل گردید

طی سال‌های تحصیل در دانشگاه ٱساکا ژاپن چندین مقاله در مجلات علمی معتبر به چاپ رسانیده و در چند کنگره بین المللی بعنوان سخنران شرکت نموده است

International society of Electrophysiology and kinesiology ISEK 2014 Rome Italy

International Society of Physical Rehabilitation and Medicine ISPRM 2015 Berlin Germany