آقای عباس عبدالرحمانی

فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی توانبخشی بالینی از دانشگاه اُساکا ژاپن

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه اوساکا ژاپن

فارغ‌التحصیل کارشناسی کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ۱۳۷۹