همکاران ما در مرکز توانبخشی هیوا کارشناسان با تجربه و متخصص در رشته‌های

کاردرمانی

گفتاردرمانی

فیزیوتراپی

و روانشناسی

با شرکت در گارگاه های بازآموزی از دانش روز توانبخشی و روش‌های مدرن در درمان توانبخشی مراجعین استفاده مینمایند